top of page
c0040627-63a7-4cfa-88ab-3e6a576f9db3.jpg

 WHITE PVC FOAM BOARD
 

Màu sắc: Trắng ngà

Kích thước: 1220 x 2440mm

Độ dày: 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18mm

Tỉ trọng: 0,55 - 0,6g/cm3

Thành phần: Polyvinylclorua

Bề mặt: Trắng ngà

bottom of page