top of page
Kitchen Interior

TẤM ECOTECH TRẮNG SỨ
 

81mWiNFiMQL.jpg

Màu sắc: Trắng

Kích thước: 1220 x 2440mm

Độ dày: 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18mm

Tỉ trọng: 0,55 - 0,6g/cm3

Thành phần: Polyvinylclorua

Bề mặt: Trắng

bottom of page