Modern Architecture

TẤM ECOTECH VÂN GỖ
 

tile-pvc-boards.jpg

Màu sắc: Vân màu

Kích thước: 1220 x 2440mm

Độ dày: 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18mm

Tỉ trọng: 0,55 - 0,6g/cm3

Thành phần: Polyvinylclorua

Bề mặt: màu vân gỗ

 

Bảng màu vân gỗ

Mã màu: 883-21
Mã màu: 883-21

Tấm PVC vân gỗ Ecotech

press to zoom
Mã màu: 202-77
Mã màu: 202-77

Tấm PVC vân gỗ Ecotech

press to zoom
Mã màu: 61-502
Mã màu: 61-502

Tấm PVC vân gỗ Ecotech

press to zoom
Mã màu: 24-708
Mã màu: 24-708

Tấm PVC vân gỗ Ecotech

press to zoom
Mã màu: 04-708
Mã màu: 04-708

Tấm PVC vân gỗ Ecotech

press to zoom
Mã màu: 03-708
Mã màu: 03-708

Tấm PVC vân gỗ Ecotech

press to zoom
Mã màu: 02-708
Mã màu: 02-708

Tấm PVC vân gỗ Ecotech

press to zoom
Mã màu: 21-102
Mã màu: 21-102

Tấm PVC vân gỗ Ecotech

press to zoom
Mã  màu: 142-52
Mã màu: 142-52

Tấm PVC vân gỗ Ecotech

press to zoom
Mã màu: 683-78
Mã màu: 683-78

Tấm PVC vân gỗ Ecotech

press to zoom
Mã màu: 45-507
Mã màu: 45-507

Tấm PVC vân gỗ Ecotech

press to zoom
Mã màu: 1901-6
Mã màu: 1901-6

Tấm PVC vân gỗ Ecotech

press to zoom
Mã màu: AW004
Mã màu: AW004

Tấm PVC vân gỗ Ecotech

press to zoom
Mã màu: AW057
Mã màu: AW057

Tấm PVC vân gỗ Ecotech

press to zoom